Author Archive

Pobieranie azotu z powietrza

We wstępie do rozdziału poprzedniego powiedzieliśmy, że wszystkie pierwiastki pokarmowe oprócz węgla, a zatem i azot pobierają rośliny z ziemi. Jest jednak grupa roślin, które, jak to już zaznaczyłem w 1-ej części, wbrew innym, mogą pobierać azot

Pobieranie składników mineralnych

Już z samego sposobu pobierania składników mineralnych wynika, że tylko wtedy mogą dostać się one do rośliny, gdy występują w postaci rozpuszczalnej, czy w wodzie, czy w kwaśnych wydzielinach włośników. Zaznaczyć jednak należy, że sama tylko rozpuszczalność

Pobieranie wody

Siłą, która powoduje wznoszenie się ku górze soków roślinnych i umożliwia stały dopływ wody i soli w niej rozpuszczonych, obok innych (ciśnienia korzeniowego i włoskowatości), jest w pierwszym rzędzie siła parowania. Woda pobrana przez korzenie, wznosi się

Pobieranie pierwiastków pokarmowych

Pozostałe pierwiastki pokarmowe, a więc: wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, potas, żelazo, wapń, magnez, mangan, chlor, sód i krzem pobiera roślina z ziemi, a mianowicie: wodór i tlen głównie pod postacią wody, wszystkie inne zaś — pod

Co to jest rola cz. 15

I dzisiaj, kopiąc ziemię, znajdujemy te trupy, latami na kamień zmienione i dlatego skamieniałościami zwane, które służą nam właśnie na świadectwo, że dzisiejsze nasze lądy dawniej, kiedyś, przed wiekami, dnem morskim były. Na obrazku przedstawione są tu

Co to jest rola cz. 14

Lawa, jak strumień wodny, zalewa wszystkie zagłębienia, jakie na drodze spotyka, tak, że doliny, naokoło wulkanu leżące, bardzo często całkowicie lawą są wypełnione. Wylew lawy bywa czasem tak ogromny, że sto lat temu, z jednego wulkanu na

Co to jest rola cz. 13

Te wysadzone skały to są właśnie nasze góry,  około których roztaczają się wielkie, płaskie lądy lub głębokie kotliny; a większe zapadnięcia ziemi, wodą zalane, to są dzisiejsze dna morskie i dna tych ogromnych wód, które się oceanami

Co to jest rola cz. 12

Gdyby ludzie potrafili wywiercić dziurę na 30 wiorst głęboką, byłoby wtedy 1000 stopni ciepła, czyli że jeszcze głębiej, przy coraz większym gorącu, wszelkie skały muszą być roztopione, bo niema kamienia, który by w takim żarze utrzymać się

Co to jest rola cz. 11

We Włoszech,  w kraju na południe od nas leżącym, w którym Ojciec Święty mieszka, jest taka jedna góra, Wezuwjuszem zwana. O tern, że w środku ziemi dzisiaj jest jeszcze ogień wielki, przekonań się można także i z

Co to jest rola cz. 10

O tym, że takie wodą osadzone skały pokrywają ziemską skorupę, łatwo się dzisiaj przekonać na rozmaitych ziemnych urwiskach, kopalniach i łomach kamienia, na których wyraźnie widać te różne warstwy, czyli pokłady piaskowców, wapniaków, iłów i różnych podobnych