Chemia rolna Archive

Odżywianie rośli cz. 19

Kierunek siewu winien być taki, aby dał możność jak najlepszego wyzyskania, światła słonecznego, osiągniemy to przez skierowanie rządów od północy — na południe. Tym też, między innymi, tłumaczy się to, że, wybierając miejsce pod sad, zawsze staramy

Odżywianie rośli cz. 18

Jeśli dodamy do tego, że siew rzędowy zmniejsza niebezpieczeństwo wylęgania, pierwszeństwo siewu rzędowego przed rzutowym staje się jeszcze oczywistszym. Przy sadzeniu drzew również wzgląd na dostęp dostateczny światła do korony winien być jak najpilniej przy odmierzaniu odległości

Odżywianie rośli cz. 17

Poza tym zaznaczyć trzeba, że roślina wtedy tylko w całej pełni korzysta z gazu węglowego powietrza, gdy znajduje się w sprzyjających pod każdym względem jej rozwojowi warunkach, a zwłaszcza ma dostateczny zasób powietrza, wilgoci, jak i pokarmów

Odżywianie rośli cz. 16

Zaznaczę tylko, że pierwszym, widocznym rezultatem tego procesu jest powstanie mączki, obecność której łatwo daje się zawsze stwierdzić w liściach rosnących na świetle. Mączka właśnie jest podstawowym materiałem, z którego powstają wszelkie inne węglowodany: cukry, błonnik, inulina,

Odżywianie rośli cz. 15

Bez chlorofilu niema przyswajania, dla tego też rośliny niższe, nprzkł. grzyby, bakterie, które chlorofilu nie zawierają, muszą, na wzór organizmów zwierzęcych, korzystać w swych celach pokarmowych z gotowych już związków organicznych. I druga jest przyczyna, dla której

Odżywianie rośli cz. 14

Przywilej ów zasadza się na tym, że gdy zwierzęta i ludzie, chcąc zdobyć węgiel, ten najistotniejszy składnik materii organicznej, muszą w tym celu posługiwać się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym, roślina węgiel czerpie z powietrza i, przy udziale

Odżywianie rośli cz. 13

Sód – występuje w niektórych roślinach w znacznej ilości. Próby jednak hodowania roślin w środowiskach, nie zawierających związków sodowych, dowiodły, że nie tylko rośliny zwyczajne, lecz nawet solankowe mogą się bez sodu rozwijać zupełnie normalnie. To też

Odżywianie rośli cz. 12

Chloroza przejawia się w ten sposób, że młode organy wegetatywne rośliny, a zwłaszcza liście, w braku żelaza mają kolor jasno-żółty lub biały, wkrótce też usychają, gdyż, pozbawione zieleni, skazane są na głód węglowy. Co się tyczy pozostałych,

Odżywianie rośli cz. 11

Magnez, przypuszczalnie, odgrywa w roślinie rolę analogiczną do roli potasu. Magnez, podobnie jak i potas, gromadzi się głównie w organach wegetatywnych rośliny, i brak jego uwydatnia się przede wszystkim w słabym wzroście tych części. Wchodzi on również

Odżywianie rośli cz. 10

Co się tyczy miejsc gromadzenia tych pierwiastków w roślinie to: węgiel, wodór i tlen rozmieszczone są mniej więcej równomiernie w całej roślinie, azot przeważnie w wegetatywnych organach, a więc liściach, łodygach i korzeniach, fosfor zaś głównie w