Chemia rolna Archive

Pobieranie azotu z powietrza

We wstępie do rozdziału poprzedniego powiedzieliśmy, że wszystkie pierwiastki pokarmowe oprócz węgla, a zatem i azot pobierają rośliny z ziemi. Jest jednak grupa roślin, które, jak to już zaznaczyłem w 1-ej części, wbrew innym, mogą pobierać azot

Pobieranie składników mineralnych

Już z samego sposobu pobierania składników mineralnych wynika, że tylko wtedy mogą dostać się one do rośliny, gdy występują w postaci rozpuszczalnej, czy w wodzie, czy w kwaśnych wydzielinach włośników. Zaznaczyć jednak należy, że sama tylko rozpuszczalność

Pobieranie wody

Siłą, która powoduje wznoszenie się ku górze soków roślinnych i umożliwia stały dopływ wody i soli w niej rozpuszczonych, obok innych (ciśnienia korzeniowego i włoskowatości), jest w pierwszym rzędzie siła parowania. Woda pobrana przez korzenie, wznosi się

Pobieranie pierwiastków pokarmowych

Pozostałe pierwiastki pokarmowe, a więc: wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, potas, żelazo, wapń, magnez, mangan, chlor, sód i krzem pobiera roślina z ziemi, a mianowicie: wodór i tlen głównie pod postacią wody, wszystkie inne zaś — pod

Odżywianie rośli cz. 19

Kierunek siewu winien być taki, aby dał możność jak najlepszego wyzyskania, światła słonecznego, osiągniemy to przez skierowanie rządów od północy — na południe. Tym też, między innymi, tłumaczy się to, że, wybierając miejsce pod sad, zawsze staramy

Odżywianie rośli cz. 18

Jeśli dodamy do tego, że siew rzędowy zmniejsza niebezpieczeństwo wylęgania, pierwszeństwo siewu rzędowego przed rzutowym staje się jeszcze oczywistszym. Przy sadzeniu drzew również wzgląd na dostęp dostateczny światła do korony winien być jak najpilniej przy odmierzaniu odległości

Odżywianie rośli cz. 17

Poza tym zaznaczyć trzeba, że roślina wtedy tylko w całej pełni korzysta z gazu węglowego powietrza, gdy znajduje się w sprzyjających pod każdym względem jej rozwojowi warunkach, a zwłaszcza ma dostateczny zasób powietrza, wilgoci, jak i pokarmów

Odżywianie rośli cz. 16

Zaznaczę tylko, że pierwszym, widocznym rezultatem tego procesu jest powstanie mączki, obecność której łatwo daje się zawsze stwierdzić w liściach rosnących na świetle. Mączka właśnie jest podstawowym materiałem, z którego powstają wszelkie inne węglowodany: cukry, błonnik, inulina,

Odżywianie rośli cz. 15

Bez chlorofilu niema przyswajania, dla tego też rośliny niższe, nprzkł. grzyby, bakterie, które chlorofilu nie zawierają, muszą, na wzór organizmów zwierzęcych, korzystać w swych celach pokarmowych z gotowych już związków organicznych. I druga jest przyczyna, dla której

Odżywianie rośli cz. 14

Przywilej ów zasadza się na tym, że gdy zwierzęta i ludzie, chcąc zdobyć węgiel, ten najistotniejszy składnik materii organicznej, muszą w tym celu posługiwać się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym, roślina węgiel czerpie z powietrza i, przy udziale