Gospodarstwo rolne Archive

Co to jest rola cz. 15

I dzisiaj, kopiąc ziemię, znajdujemy te trupy, latami na kamień zmienione i dlatego skamieniałościami zwane, które służą nam właśnie na świadectwo, że dzisiejsze nasze lądy dawniej, kiedyś, przed wiekami, dnem morskim były. Na obrazku przedstawione są tu

Co to jest rola cz. 14

Lawa, jak strumień wodny, zalewa wszystkie zagłębienia, jakie na drodze spotyka, tak, że doliny, naokoło wulkanu leżące, bardzo często całkowicie lawą są wypełnione. Wylew lawy bywa czasem tak ogromny, że sto lat temu, z jednego wulkanu na

Co to jest rola cz. 13

Te wysadzone skały to są właśnie nasze góry,  około których roztaczają się wielkie, płaskie lądy lub głębokie kotliny; a większe zapadnięcia ziemi, wodą zalane, to są dzisiejsze dna morskie i dna tych ogromnych wód, które się oceanami

Co to jest rola cz. 12

Gdyby ludzie potrafili wywiercić dziurę na 30 wiorst głęboką, byłoby wtedy 1000 stopni ciepła, czyli że jeszcze głębiej, przy coraz większym gorącu, wszelkie skały muszą być roztopione, bo niema kamienia, który by w takim żarze utrzymać się

Co to jest rola cz. 11

We Włoszech,  w kraju na południe od nas leżącym, w którym Ojciec Święty mieszka, jest taka jedna góra, Wezuwjuszem zwana. O tern, że w środku ziemi dzisiaj jest jeszcze ogień wielki, przekonań się można także i z

Co to jest rola cz. 10

O tym, że takie wodą osadzone skały pokrywają ziemską skorupę, łatwo się dzisiaj przekonać na rozmaitych ziemnych urwiskach, kopalniach i łomach kamienia, na których wyraźnie widać te różne warstwy, czyli pokłady piaskowców, wapniaków, iłów i różnych podobnych

Co to jest rola cz. 9

Tym sposobem pokryły ziemię stygnące, z ognia ziemskiego zrodzone, skały, które, że z wnętrza ziemi wybuchnęły, wybuchowymi się nazywają. Tutaj więc majstrem był ogień. Woda, zalewająca wtedy całą prawie kulę ziemską, na swój znowu sposób skorupę ziemską

Co to jest rola cz. 8

Nikt tego wszystkiego nie widział, a jednakże wszystko to jest prawda; tak samo, jak nikt na księżycu nie był, a ludzie do niego drogę wymierzyli; nikt na słońcu nie był, a ludzie wiedzą z czego się słoneczny

Co to jest rola cz. 7

W głowie się prawie pomieścić nie może, co się wtedy z tą naszą ziemią działo. W środku jądro pod skorupą, niby to już trochę stwardniałą, ale jeszcze do białości rozpaloną i coraz to w różnych miejscach pękającą.

Co to jest rola cz. 6

Zaś ta wielka reszta, od której się drobniejsze kule poodrywały, a która do dziś dnia prawdziwie Boży ogień na świat rozrzuca – to jest dzisiejsze słońce. Ono życie ziemi dało, ono ciągle życie daje wszystkiemu, co na