Podstawy nauki Archive

Nawozy zielone cz. 4

Kupując zatem nawozy, nie dość mieć pewność, że nabyty został ten, a nie inny nawóz, lecz że zawiera on tę, a nie inną ilość składnika czynnego. Gwarancji tej powinien dostarczyć sprzedawca, dlatego też kupować nawozy należy tylko

Nawozy zielone cz. 3

W sadownictwie ten system nawozów zielonych jest bardzo wskazany, jak również w szkółkarstwie. Stosując nawozy zielone w tej lub innej formie nie należy zapominać, że rośliny motylkowe posiadają wyjątkową łatwość jedynie w zdobywaniu pokarmu azotowego, wszelkie inne

Nawozy zielone cz. 2

Nawozy zielone mogą być stosowane: jako poplon, międzyplon lub plon całoroczny. Poplon. Roślinę motylkową (wzgl. mieszankę) wysiewa się zaraz po sprzęcie rośliny głównej. Poplony mogą mieć miejsce jedynie po roślinach wcześnie z pola schodzących (jęczmień ozimy, żyto

Nawozy zielone cz. 1

Pod nawozami zielonymi rozumiemy sposób nawożenia, polegający na stosowania w celach użyźniających uprawy pewnych roślin. Rośliny te bądź sprzątamy i następnie ziemię przeorujemy, bądź też doprowadzamy je do osadzenia nasion i wtedy przyorujemy w całości. Roślinami do

Inne nawozy

Mączka z krwi i mączka rogowa. Pierwsza otrzymywana z suszonej krwi, druga z odpadków fabrykacji rogowej. Mączki te, obok głównego składnika azotu, zawierają nieco fosforu. Działanie ich jest powolne; najlepiej skutkują na glebach lżejszych. W ogrodnictwie chętnie

Nawozy wapniowe cz. 2

Nieporozumienie mianowicie tkwiło w tern, że nie brano pod uwagę faktu mobilizowania przez wapno zapasów pokarmowych ziemi, rezultatem którego były znacznie wyższe plony na ziemiach w pierwszych latach po wapnowaniu. Naturalnie, to zwiększenie plonów idzie w parze

Nawozy wapniowe cz. 1

Do nawozów mineralnych niezupełnych należy jeszcze wapno. W jednym z pierwszych rozdziałów nazwałem go „duchem niespokojnym, ale pożytecznym”, a to dlatego, że zadaniem jego głównym jest niejako pobudzenie zawartych w ziemi składników, pokarmowych do prędszej i skuteczniejszej

Nawozy potasowe cz. 2

Koncentrowane sole potasowe. Dotąd wymienione nawozy potasowe są produktami naturalnymi, a więc obok składników czynnych, zawierają różne domieszki dla nawożenia obojętne, a nieraz szkodliwe. Poza tym zawartość pożytecznego składnika w nich jest niewysoka. Niektóre z tych naturalnych

Nawozy potasowe cz. 1

Nawozy potasowe z kolei niezbędne są zwłaszcza na gleby lżejsze – piaski i bielice; gleby cięższe, jak gliniaste oraz lessy mniej go potrzebują, choć i na nich nieraz dawka potasu dobrze skutkuje. Przy forsowniejszym stosowaniu nawozów potasowych

Nawozy fosforowe cz. 2

Tomasówka. Różni się od superfosfatu powolniejszym działaniem, dlatego też zwłaszcza nadaje się jako pokarm fosforowy pod rośliny o dłuższym okresie wzrostu, na przkł. pod krzewy i drzewa, z warzyw pod szparagi. Wysiewa się przynajmniej na parę tygodni