Nawozy azotowe cz. 1

Azot należy do tych składników pokarmowych, których najczęściej brakuje naszym glebom, zwłaszcza mało próchnicznym, to też azotowe nawozy mineralne z konieczności mają największe zastosowanie. Zanim przystąpimy do opisu poszczególnych rodzi tych nawozów, powiemy parę słów o ich wpływie na rośliny.

Azot potrzebny jest roślinie przede wszystkim do dobrego rozwoju jej wegetatywnych organów (korzeni, łodyg i liści), mniejszy ma wpływ bezpośredni na tworzenie owoców i nasion. To też w pierwszym rzędzie potrzebują go dużo te rośliny, przy uprawie których na rozwoju należytym tych organów szczególnie; zależy, jak buraki, sałata, szpinak, kapusta, rośliny ozdobne, z liścia itp. Inne rośliny wprawdzie potrzebują go również, gdyż w parze z rozwojem liści, idzie dobre odżywianie rośliny gazem węglowym, a więc tworzenie cukru, mączki, tj. zasadniczych składników nasion i owoców, jednak należy pamiętać o tern, że forsowne nawożenie azotem do pewnego stopnia przedłuża okres wegetacji, a więc opóźnia dojrzewanie nasion, owoców, oraz zdrzewnienie tkanek u drzew, co oczywiście nie jest pożądanym. Zwłaszcza ma to miejsce przy użyciu nawozów azotowych szybko działających (wszystkie saletry), dla tego też w stosunku do roślin tej grupy, gdzie chodzi o nasiona i owoce, nawożenie azotem powinno być umiarkowane i w swoim czasie dokonane, a przy zwiększonych dawkach nawozów azotowych należy zwiększyć jednocześnie dawkę nawozów fosforowych i potasowych.