Nawozy mineralne niepełne

Wśród nawozów niepełnych pierwsze miejsce zajmują nawozy mineralne, niesłusznie zwane ryczałtowo „sztucznymi”. Dziś, na zachodzie niema gospodarstwa rolnego czy ogrodowego, które nie doceniałoby ich wartości. U nas, w rolnictwie, zyskały sobie duże rozpowszechnienie, nawet wśród włościan, którzy do t. zw. przez nich „popiołków” coraz większego nabierają przekonania, a to dzięki propagandowej pracy zwłaszcza Kółek Rolniczych. Nie tak się dzieje w ogrodnictwie. Tu, niestety, są one jeszcze „nowością”, na stosowanie której nie każdy się „odważa” – wierząc wyłącznie w gnój i kompost, a najwyżej jeszcze w mączkę rogową lub kostną. Ci,  którzy zerwali z rutyną i idą w tym względzie za postępem, jak dotąd, należą jeszcze, proszę mi wierzyć, do rzadkości. Niestety, i wśród nich znajduje się wielu, których pojęcia o właściwościach nawozów mineralnych są b. mgliste, a często zgoła błędne. Zdarza się to z zawodowcami, a cóż mówić o amatorach.

Cóż to są nawozy mineralne? Są to chemiczne sole, bądź kopalniane, bądź sztucznie preparowane, zawierające znane z poprzednich rozdziałów składniki pokarmowe roślin. Stosownie do tego, dzielą się one na azotowe, fosforowe, potasowe i wapienne. Zadaniem ich jest uzupełnienie tego pokarmu, którego brak w danej glebie, czy w danym okresie wzrostu rośliny daje się odczuwać.