Nawozy pełne cz. 1

Najpospolitszymi nawozami pełnymi są wszelkie tzw. gnoje, a więc koński, bydlęcy, kurzy itd., komposty, fekalia. Zawierają one wszystkie 4 pierwiastki odżywcze, jednak zawsze ze znaczną przewagą azotu, dlatego też wskazanym jest przy ich użyciu od czasu do czasu nawożenie dopełnić dawką fosforu i potasu, wzgl. wapna, w postaci odpowiednich środków nawozowych, o których w swoim miejscu mówić będziemy. Poszczególne gnoję różnią się między sobą pod względem swej siły gnojnej. Na pierwszym miejscu znajdują się tu fekalia, są one nawozem tak silnym, że mogą być używane tylko w dużym rozcieńczeniu wodą przynajmniej pół na pół, na drugim miejscu postawić można pomiot ptasi, z którym także należy być ostrożnym i lepiej używać go w postaci skompostowanej, dalej – gnój koński, który jest za silny na gleby lekkie i w ogóle bezpieczniej go używać w mieszaninie z bydlęcym, wreszcie idą: gnój bydlęcy i świński – ten ostatni jest gnojem zimnym i bodaj najuboższym w składniki odżywcze. Co do kompostu, tej „skarbonki ogrodnika” to, oczywiście, dobroć jego i siła nawozowa zależną jest zarówno od tego, co do jego utworzenia użyto, jak też od sposobu jego przygotowania. Kompost umiejętnie przygotowany może w zupełności zastąpić wszelkie inne nawozy.