Nawozy pełne cz. 2

Mówiąc o gnojach, muszę zwrócić uwagę, że: po pierwsze, należą one na ogół do nawozów wolniej działających, gdyż skutkują dopiero wtedy, gdy zawarty w nich surowy materiał pokarmowy ulegnie w ziemi odpowiednim przemianom, po drugie, że skuteczność ich zależną jest w b. wielkiej mierze od umiejętnego z niemi postępowania tak na gnojowni, jak w użyciu. A więc: na gnojowni względnie na kupie gnojowej, gnój musi być chroniony od dostępu powietrza i wody atmosferycznej, należy go utrzymywać w stanie ścisłym, a więc utłoczony i w miarę możności chronić przed wodami deszczowymi. Przy użyciu natomiast wręcz odwrotnie: należy dbać o to, by powietrze miało doń dobry dostęp, a więc nie zakopywać głęboko, lecz tuż pod powierzchnią, miarkując głębokość przykrycia własnościami gleby – w lżejszych może być przykryty grubszą warstwą do 10 cm., w cięższych cieńszą, nie przekraczającą 5 – 6 cm.

Gnój jest wtedy pełnowartościowym, gdy: 1. pochodzi od zwierząt dobrze karmionych, 2. zawiera zarówno stałe odchody i ściółkę, jak i płynne, tj.: mocz, czyli gnojówkę. Pierwsze bowiem zawierają głównie materiał próchniczny nieznaczne zaś ilości składników pokarmowych (głównie fosforowych), w gnojówce zaś znajduje się przede wszystkim azot, w formie bardzo odpowiedniej, oraz potas, obok nieznacznych ilości fosforu.