Nawozy pełne cz. 3

W niektórych wypadkach, zwłaszcza w ogrodnictwie, używa się samej gnojówki, mianowicie gdy chodzi o doraźny, szybki skutek zasilający. W tym celu należy gnojówkę przed użyciem rozcieńczyć wodą. Rozcieńczenie to powinno być lekkie, by otrzymać ciecz o barwie jasno-brunatnej.

Jeśli chodzi o zasilenie gnojówką drzew, mianowicie jabłoni i grusz (pestkowym szkodzi), to uskutecznia się to w ten sposób, że mniej więcej na obwodzie korony robi się w ziemi ostro zakończonym kółkiem dziury i nalewa gnojówki (m. w. raz na tydzień najdłużej jednak do początku czerwca). Po ostatnim podlaniu zapycha się dziury nawozem i dopełnia ziemią.

Zasilanie ziemi gnojówką pod inne ziemiopłody polega na rozlaniu jej na powierzchni ziemi w ilości m. w. 3 litrów na 10 m. kw. i natychmiastowym, nie głębokim przekopaniu. O ile zasilanie to odbywa się jesienią (dopuszczalnym to jest tylko na glebach cięższych) lub też wiosną, lecz na dłuższy czas przed sianiem lub sadzeniem, można użyć gnojówki nierozcieńczonej. Gdy ją stosujemy podczas wegetacji, rozcieńczenie zawsze jest konieczne, inaczej gnojówka uszkodzi korzenie. Przy takim zasilaniu należy postępować umiejętnie, liści i łodyg gnojówką nie zlewać.