Nawozy potasowe cz. 1

Nawozy potasowe z kolei niezbędne są zwłaszcza na gleby lżejsze – piaski i bielice; gleby cięższe, jak gliniaste oraz lessy mniej go potrzebują, choć i na nich nieraz dawka potasu dobrze skutkuje. Przy forsowniejszym stosowaniu nawozów potasowych należy pamiętać o tym, że powodują one zubożenie gleby w wapno, dzięki pewnym chemicznym procesom, jakie wtedy w glebie się odbywają. Dlatego też nawożenie potasowe pociąga za sobą, do pewnego stopnia, potrzebę wapnowania. Za potas wdzięczne są zwłaszcza rośliny okopowe, wszystkie warzywne, a szczególniej pomidory i ziemniaki. Dla drzew owocowych potas ma to znaczenie, że sprzyja prędszemu zdrzewnieniu świeżych pędów, stąd też, do pewnego stopnia, czyni drzewo odporniejszym na niską temperaturę, poza tym ma on nie mały wpływ na jakość owoców, zwłaszcza smak i zabarwienie.

Z nawozów potasowych wymienimy:

Kainit stebnieki – nadaje się na gleby mało spoiste. Powinien być zadany na jesieni lub przynajmniej na parę tygodni przed siewem roślin – w przeciwnym razie może wywrzeć ujemne działanie, a to wskutek zawartości pewnych szkodliwych dla roślin składników.

Sól potasowa kałuska – nadaje się zwłaszcza na zwięźlejsze gleby. Nie wymaga tych ostrożności, co kainit, i zadaje się ją na wiosnę, lub też w okresie wegetacji roślin, lecz nie w czasie deszczu, gdy rośliny są mokre, bowiem, o ile dostanie się na liście, jest szkodliwą, gdyż posiada do pewnego stopnia żrące własności. Pod drzewa owocowe jest bardziej odpowiednia niż kainit.