Nawozy wapniowe cz. 1

Do nawozów mineralnych niezupełnych należy jeszcze wapno. W jednym z pierwszych rozdziałów nazwałem go „duchem niespokojnym, ale pożytecznym”, a to dlatego, że zadaniem jego głównym jest niejako pobudzenie zawartych w ziemi składników, pokarmowych do prędszej i skuteczniejszej przemiany w postać dla roślin pożyteczną. Zwłaszcza wskazanym jest wapnowanie roli zakwaszonej lub ciężkiej, choć i na lżejszych gruntach użycie wapna bywa niejednokrotnie pożytecznym. Z drzew owocowych najsilniej na wapno reagują pestkowe.

Najlepszym nawozem wapiennym jest wapno palone, dostarczane już to w kawałkach, już to mielone. To drugie jest łatwiejsze w użyciu, gdyż może być bezpośrednio wysiewane, gdy wapno w kawałkach trzeba uprzednio zlasować, rozkładając go na miejscu, które ma być zwapnowane, w małe pryzmy i przykrywając je ziemią. Gdy wapno rozsypie się na proszek, wtedy rozrzuca je się i miesza z ziemią. Wapna palonego mielonego nie należy utożsamiać z. t. z. miałem wapiennym, który stanowi odpadek wapniarkowy, zazwyczaj jest to produkt mało wartościowy, wapno w nim zawarte znajduje się w formie mało czynnej. Używa się również marglu, szlamu z cukrowni itp. – wszystkie one jednak w działaniu daleko ustępują wapnu palonemu.

Wapnować grunta najlepiej jesienią, przy czym, o ile grunta są mokre, trzeba je uprzednio zdrenować. Mówiąc o wapnie i wapnowaniu, nie mogę nie wspomnieć o pewnym przysłowiu rolniczym, głoszą-cym, że „wapno ojców bogaci, a synów uboży”. Przysłowie to, niestety, utraciło prawo do szczytnego miana „mądrości narodów”, odkąd dokładniej poznano wpływ wapna na urodzajność ziemi.