Nawozy zielone cz. 2

Nawozy zielone mogą być stosowane: jako poplon, międzyplon lub plon całoroczny. Poplon. Roślinę motylkową (wzgl. mieszankę) wysiewa się zaraz po sprzęcie rośliny głównej. Poplony mogą mieć miejsce jedynie po roślinach wcześnie z pola schodzących (jęczmień ozimy, żyto ozime, wczesne warzywa) i w klimacie b. umiarkowanym (na północy poplony nie udają się). Przy siewie poplonów należy pamiętać, że każda godzina opóźnienia siewu tyle znaczy, co dzień przy siewie normalnym.

Międzyplon polega na tern, że roślinę motylkową wsiewamy w roślinę główną, zwaną ochronną (najczęściej kłosową) albo jednocześnie, albo nieco później. Plon całoroczny, tj. zajęcie pod roślinę motylkową pola całkowicie, a więc przez cały okres uprawny danego roku, stosuje się wtedy, gdy ziemia koniecznie tego wymaga ze względu na wyczerpanie z pokarmów i próchnicy, lub na nowinach o ziemi lekkiej, którą chcemy do kultury doprowadzić.