Nawozy zielone cz. 3

W sadownictwie ten system nawozów zielonych jest bardzo wskazany, jak również w szkółkarstwie. Stosując nawozy zielone w tej lub innej formie nie należy zapominać, że rośliny motylkowe posiadają wyjątkową łatwość jedynie w zdobywaniu pokarmu azotowego, wszelkie inne składniki pokarmowe (fosfor, potas, wapno) czerpią, podobnie jak inne, tylko z ziemi.

Dlatego też, chcąc aby przejawiły one swe zalety nawozowe w całej pełni, należy im zapewnić dostateczny zapas tych składników w roli. Stąd też, zanim przystąpimy do siewu rośliny .motylkowej, należy ziemię zasilić nawozami fosforowymi, potasowymi, a gdzie zachodzi tego potrzeba, to wapiennymi.

Uwagi o kupnie i sposobie użycia nawozów. Wartość nawozu ocenia się wedle jego siły użyźniającej, a więc wedle ilości zawartego w nawozie pokarmu roślinnego. Nprzkł. tomasówka może zawierać od 6 do 17 procentów kwasu fosforowego czynnego. Oczywiście, do tegoż samego celu trzeba będzie użyć niskoprocentowej tomasówki więcej niż wysokoprocentowej. Toż samo tyczy się innych nawozów.