Nawozy zielone cz. 4

Kupując zatem nawozy, nie dość mieć pewność, że nabyty został ten, a nie inny nawóz, lecz że zawiera on tę, a nie inną ilość składnika czynnego. Gwarancji tej powinien dostarczyć sprzedawca, dlatego też kupować nawozy należy tylko w firmach znanych, odpowiedzialnych.

Co się tyczy rozsiewania nawozów mineralnych, to przy małych przestrzeniach uskutecznia się to ręcznie, przy większych posługujemy się specjalnymi siewnikami do tego celu skonstruowanymi.

Jeśli zachodzi potrzeba użycia jednocześnie dwóch lub więcej nawozów, to można nawozy mieszać z sobą i razem rozsiewać. Jednak nie zawsze to jest możliwe; niektóre nawozy „nie godzą się z sobą“, a nawet wzajemnie sobie przeciwdziałają. Nprzkł. Nie ożna mieszać wapna z superfosatem lub siarczane amonu, gdyż przez to obniża się wartość tych nawozów, tomasówkę można zmieszać z nawozami potasowymi, lecz taka mieszanka nie może dłużej leżeć jak przez dobę lub półtorej, w przeciwnym razie tak skamienieje, że będzie nie do użycia.