O znaczeniu i zasadach uprawy cz. 1

Że ziemia potrzebuje uprawy, wie o tym nawet najskrajniejszy w sprawach tych dyletant, ale jakie w istocie są zadania tej uprawy, z tego często dobry skądinąd fachowiec – ogrodnik czy rolnik nie zawsze dokładną zdaje sobie sprawę.

To też często się zdarza, że wytrawni fachowcy błędy w tym kierunku popełniają.

Jakiż właściwie jest cel uprawy roli?

Celem tym jest zawsze i wszędzie dążenie do wytworzenia odpowiedniej równowagi pomiędzy powietrzem i wodą w roli.

Z poprzednich wpisów wiemy, że jednoczesna obecność tych dwóch czynników jest niezbędna, jest warunkiem, bez którego prawidłowy rozwój rośliny obyć się nie może. Z drugiej strony wiadomo, że rola, która ma za dużo powietrza, jak to się dzieje na niedoprowadzonych do kultury ziemiach lekkich (piaszczystych),  – szwankuje wskutek braku wody, i odwrotnie, tam, gdzie rola zbytnio wodą nasiąka, jak to ma znów miejsce na niekulturalnych ziemiach ciężkich (gliniastych), panuje atmosfera duszna, bezpowietrzna.

Przez umiejętną uprawę dążymy do osiągnięcia „złotego środka“, który jest tu najbardziej pożądany. Zadanie to rozwiązuje dobra uprawa przez wytworzenie w roli tzw. gruzełkowatej budowy.