O znaczeniu i zasadach uprawy cz. 3

Tu ograniczymy się do podania tych reguł, jakimi przy mechanicznej uprawie należy się kierować, aby osiągniętą budowę gruzełkowatą roli zachować. Reguły te są następujące;

Czynności mechaniczne, jak; oranie, kopanie, bronowanie lub grabienie ograniczyć do istotnej potrzeby, nadmierna bowiem gorliwość w tym względzie rozproszkowuje rolę, psując właściwą budowę.

Rolę cięższą, gliniastą należy zorać czy skopać przed zimą i pozostawić w takim stanie na zimę, aby podległa kruszącemu działaniu mrozu.

Nie orać lub nie kopać roli ciężkiej, gliniastej wtedy, gdy jest jeszcze zbyt mokra, bowiem wyschnąwszy zbryli się i skawali, tracąc dobrą budowę.

Unikać, w miarę możności, głębszego wzruszania roli, zwłaszcza lekkiej, na wiosnę, gdyż wtedy szybciej traci ona i tak niedostateczne zapasy wilgoci.

Przez cały czas wegetacji roślin utrzymywać powierzchnię ziemi pod niemi w stanie pulchnym, wtedy lepiej utrzymywać będzie ona wilgoć; jedynie zaraz po zasiewie dobrze jest powierzchnię roli przywałować gładkim walcem lub też przycisnąć deską osadzoną na kiju. Spowoduje to podsiąkanie wody z głębszych warstw ku górze i ułatwi kiełkowanie nasion.