Odżywianie rośli cz. 1

Roślina, jak każdy żywy organizm, odżywia się, oddycha, rośnie i wydaje potomstwo. Wszystkie te czynności życiowe rośliny odbywają się według pewnych praw, dokładne poznanie których jest niezbędnym, o ile chcemy, by bieg tych czynności miał kierunek zgodny z celami, jakie, przystępując do uprawy danej rośliny, mamy na widoku.

W części tej zastanowimy się szczegółowo nad jedną z nich, a mianowicie nad odżywianiem roślin, ma ono bowiem najwięcej związku z chemią, a, z punktu widzenia praktycznego, najwięcej nas obchodzi.

Materiały pokarmowe.

Jeśli porównamy wagę nasienia i wagę rośliny z nasienia tego wyrosłej, stwierdzimy, oczywiście, że roślina waży znacznie więcej niż nasienie, z którego wyrosła. Różnica będzie tern większa, im bardziej posuniętą jest roślina w swym rozwoju.

Jasnym jest, że do wytworzenia tej nadwagi musiała roślina, poza zapasami zawartymi w jej nasieniu, rozporządzać pewną ilością materiałów, kosztem których właśnie budowała, w miarę rozwoju, coraz to nowe cząstki swego ciała, zwiększając przez to swą objętość i wagę; musiała rozporządzać materiałami pokarmowymi i czerpać je ze swego otoczenia, tj. powietrza i ziemi.