Odżywianie rośli cz. 10

Co się tyczy miejsc gromadzenia tych pierwiastków w roślinie to: węgiel, wodór i tlen rozmieszczone są mniej więcej równomiernie w całej roślinie, azot przeważnie w wegetatywnych organach, a więc liściach, łodygach i korzeniach, fosfor zaś głównie w nasionach. Dlatego też, gdy niedoom azotu przejawia się przede wszystkim w słabym rozwoju masy zielonej rośliny (bujności), niedobór fosforu uwydatnia się zwłaszcza w wadliwym formowaniu się nasion (plenności). Gdy zboże „nie sypie”, wynika to właśnie najczęściej z braku fosforu. Co się tyczy pozostałych, niezbędnych do życia pierwiastków: potasu, magnezu, wapnia, żelaza to, aczkolwiek są one bardzo ważne, odgrywają jednak w życiu rośliny rolę jedynie pomocniczą, a mianowicie:

Potas, jak wykazały odpowiednie badania, jest niezbędnym pośrednikiem przy wytwarzaniu przez roślinę związków organicznych, a zwłaszcza substancyj białkowych zarodzi oraz węglowodanów. Potas gromadzi się głównie w wegetatywnych organach, a więc: korzeniach, łodygach i liściach, w nasionach znajdują się jedynie minimalne ilości potasu. Brak potasu odbija się przede wszystkim, podobnie jak niedobór azotu, w złym rozwoju masy zielonej organów wegetatywnych.