Odżywianie rośli cz. 11

Magnez, przypuszczalnie, odgrywa w roślinie rolę analogiczną do roli potasu. Magnez, podobnie jak i potas, gromadzi się głównie w organach wegetatywnych rośliny, i brak jego uwydatnia się przede wszystkim w słabym wzroście tych części. Wchodzi on również w skład ciałek zieleni.

Wapń – pod postacią soli gromadzi się głównie w nadziemnych wegetatywnych organach rośliny, zwłaszcza duże ilości tych soli zawierają liście. Znaczenie wapnia dla rośliny dokładnie nie zostało jeszcze poznane, zdaje się jednak, że głównym jego zadaniem jest zobojętnianie kwasów organicznych,, powstających w roślinie przy wymianie materii, a zwłaszcza kwasu szczawiowego. Szczawian wapnia jest też najpospolitszą solą wapienną w roślinach. Wapń wreszcie, prawdopodobnie, osadzając się w tkankach, służy do nadania tęgości ciału rośliny.

Żelazo, o ile wnosić można z dość zresztą rozbieżnych dotąd w tym względzie poglądów, jest niezbędnym pośrednikiem przy tworzeniu się zieleni roślinnej. chociaż w skład jej nie wchodzi. Argumentem, przemawiającym za taką rolą żelaza, jest zjawisko chlorozy, któremu podlegają rośliny, hodowane w środowisku zupełnie żelaza pozbawionym.