Odżywianie rośli cz. 12

Chloroza przejawia się w ten sposób, że młode organy wegetatywne rośliny, a zwłaszcza liście, w braku żelaza mają kolor jasno-żółty lub biały, wkrótce też usychają, gdyż, pozbawione zieleni, skazane są na głód węglowy. Co się tyczy pozostałych, stałe w roślinach występujących pierwiastków, to;

Chlor nie należy do pierwiastków niezbędnych, dla wielu jednak roślin jest on bardzo pożytecznym.Stwierdzono to nprzkł. względem gryki, grochu, owsa. Gryka nprzkł., hodowana |W środowisku nie zawierającym zupełnie chloru, zawsze źle osadzała nasiona. Zdaje się, że chlor odgrywa pewną rolę w transportowaniu węglowodanów.

Krzem jest pierwiastkiem b. rozpowszechnionym w roślinach. Zwłaszcza dużo go zawierają dojrzałe źdźbła roślin kłosowych. Przypuszczenie, że krzem, właściwie krzemionka (Si O2), odgrywa tu rolę składnika niezbędnego do nadania tęgości roślinie okazało się mylnym; nawet rośliny „krzemionkowe”, hodowane w środowisku, pozbawionym zupełnie krzemu, rozwijają się normalnie i na tęgości nie tracą. Brakowi odpowiednich źródeł krzemionki przypisywano też zjawisko wylęgania zbóż. Pogląd to fałszywy. Przyczyn wylęgania jest wiele, nigdy zaś brak krzemionki, którego to braku żadna gleba nie odczuwa.