Odżywianie rośli cz. 13

Sód – występuje w niektórych roślinach w znacznej ilości. Próby jednak hodowania roślin w środowiskach, nie zawierających związków sodowych, dowiodły, że nie tylko rośliny zwyczajne, lecz nawet solankowe mogą się bez sodu rozwijać zupełnie normalnie. To też roli sodu w roślinie na razie nie da się określić.

Pobieranie przez roślinę pierwiastków pokarmowych. Roślina pobiera pierwiastki pokarmowe z najbliższego otoczenia, a mianowicie: z powietrza i z ziemi. Z powietrza pobiera ona węgiel, z ziemi zaś wszystkie pozostałe pierwiastki. Jedynie rośliny motylkowe (wyka, łubin i t. p.) stanowią wyjątek z tej ogólnej reguły, a mianowicie, wbrew innym roślinom, oprócz węgla pobierać one mogą z powietrza również azot i z tego też względu zasługują na specjalną uwagę ze stanowiska praktyki rolnej.

Pobieranie węgla.

Istota procesu. Już w części pierwszej zaznaczyłem ten wielki przywilej rośliny, w stosunku do innych organizmów, że jest ona w możności wytworzyć pokarm dla swego ciała z mineralnych składników.