Odżywianie rośli cz. 14

Przywilej ów zasadza się na tym, że gdy zwierzęta i ludzie, chcąc zdobyć węgiel, ten najistotniejszy składnik materii organicznej, muszą w tym celu posługiwać się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym, roślina węgiel czerpie z powietrza i, przy udziale promieni słonecznych oraz wody i pobranych z ziemi pierwiastków mineralnych, przerabia go na składniki organiczne swego ciała.

Mówiąc w części pierwszej o gazie węglowym, nazwałem roślinę żywą fabryką, przy pomocy której rolnik czy ogrodnik przerabia węgiel, w gazie tym zawarty, na te właśnie materiały, na produkcji których opiera całą swą gospodarkę. Powtarzam to w tym miejscu raz jeszcze i raz jeszcze podkreślam, że możność pobierania przez rośliny węgla z powietrza jest istotnie podstawą przemysłu rolnego i ogrodniczego.

Proces pobierania przez rośliny węgla z powietrza nazywa się przyswajaniem.

Organami, które wchłaniają w siebie gaz węglowy z powietrza, a następnie przerabiają na związki organiczne (krochmal, cukier i t. p.) są wyłącznie nadziemne części rośliny, a przede wszystkim liście. W tych bowiem tylko częściach rośliny znajduje się barwnik zielony (chlorofil), którym przesycone są, protoplazmatyczne ziarenka, rozmieszczone w zarodzi komórkowej, zwane ciałkami zieleni. Z badań zaś odpowiednich wiadomo, że ten właśnie barwnik zielony jest niezbędnym kółkiem maszyny, przetwarzającej gaz węglowy w związki organiczne.