Odżywianie rośli cz. 15

Bez chlorofilu niema przyswajania, dla tego też rośliny niższe, nprzkł. grzyby, bakterie, które chlorofilu nie zawierają, muszą, na wzór organizmów zwierzęcych, korzystać w swych celach pokarmowych z gotowych już związków organicznych.

I druga jest przyczyna, dla której organy rośliny w ziemi rosnące nie mogą przyswajać, a mianowicie brak światła. Światło jest niezbędnym warunkiem przyswajania.

Światło dostarcza tej siły (energii chemicznej), jaka jest potrzebna do wykonania przez ciałka zieleni tak trudnej, tak skomplikowanej pracy, jaką jest przeistoczenie prostego związku, gazu węglowego , w związki tak złożone, jak krochmal, cukier lub inne związki organiczne. Bez światła nie tworzy się też chlorofil.

Nie będę, oczywiście, opisywał tu samego przebiegu tego ważnego procesu chemicznego, jakim jest przeistoczenie gazu węglowego w związki organiczne – przede wszystkim dlatego, że cały przebieg nie jest jeszcze dokładnie znany, następnie nie jest moim zadaniem zagłębianie się w wywody teoretyczne.