Odżywianie rośli cz. 16

Zaznaczę tylko, że pierwszym, widocznym rezultatem tego procesu jest powstanie mączki, obecność której łatwo daje się zawsze stwierdzić w liściach rosnących na świetle. Mączka właśnie jest podstawowym materiałem, z którego powstają wszelkie inne węglowodany: cukry, błonnik, inulina, a także inne bez azotowe składniki organiczne, jak nprzt. tłuszcze, olejki itp. wreszcie – w związku z takimi pierwiastkami, pobranymi z ziemi, jak azot, siarka i fosfór tworzy ona podstawowy składnik chemiczny komórki roślinnej – ciała białkowe.

Mączka wytworzona w liściach nie umiejscawia się tu, lecz zostaje przeistoczoną w rozpuszczalny w wodzie cukier i wędruje od komórki do komórki lub specjalnymi drogami rozchodzi się po roślinie. Mączka, wypełniająca ziarna zbóż, bulwy ziemniaczane jest to ta sama mączka, która powstała w liściach, następnie została przeistoczoną w cukier, by dosięgnąwszy miejsca swego przeznaczenia, znów przeistoczyć się w mączkę i pozostać tu pod postacią zapasu pokarmowego dla następnego pokolenia.

Przyswajenie odbywa się tylko w odpowiedniej temperaturze. Zarówno zbyt niska jak i zbyt wysoka temperatura uniemożliwia przyswajanie. Odpowiednie obserwacje dowodzą, że dla większości naszych roślin najodpowiedniejsza temperatura w tym względzie waha się w granicach 20 – 30 C.