Odżywianie rośli cz. 17

Poza tym zaznaczyć trzeba, że roślina wtedy tylko w całej pełni korzysta z gazu węglowego powietrza, gdy znajduje się w sprzyjających pod każdym względem jej rozwojowi warunkach, a zwłaszcza ma dostateczny zasób powietrza, wilgoci, jak i pokarmów mineralnych. Wnioski praktyczne. Zapoznawszy się z istotą procesu przyswajania oraz czynnikami, które dodatnio lub ujemnie na ten niezmiernie ważny proces wpływają, zastanowimy się, jakie stąd mogą płynąć dla nas praktyczne wskazówki.

Ponieważ proces przyswajania jest zasadniczym czynnikiem produkcji roślinnej pod wszelką jej postacią, przeto rolnik, czy ogrodnik, winien dołożyć wszelkich starań, aby wytworzyć jak najkorzystniejsze dla tego procesu warunki.

A więc;

Powinien zabezpieczyć jak najlepszy dostęp światła do organów przyswajających, tj. liści i łodyg. W tym względzie baczną uwagę zwrócić należy na gęstość siewu. Zbyt gęsty siew sprawia, że rośliny wzajemnie odbierają sobie światło. Najlepiej można uniknąć tego niebezpieczeństwa przez stosowanie siewu domowego, a nie rzutowego, jak to jeszcze tu i owdzie się praktykuje.