Odżywianie rośli cz. 18

Jeśli dodamy do tego, że siew rzędowy zmniejsza niebezpieczeństwo wylęgania, pierwszeństwo siewu rzędowego przed rzutowym staje się jeszcze oczywistszym. Przy sadzeniu drzew również wzgląd na dostęp dostateczny światła do korony winien być jak najpilniej przy odmierzaniu odległości między drzewami uwzględniany.

Chwasty, bujnie w polu rosnące, również odbierają światło roślinom uprawnym, a zatem – starać się wszystkimi siłami należy o wyczyszczenie roli z chwastów. Zwłaszcza przy rzadkim siewie chwasty starają się opanować wolne miejsca, dlatego też w warunkach rzadkiego siewu zwłaszcza pilnie oczyszczać należy z chwastów wolne miejsca między rzędami. Przy doborze mieszanek należy również zwrócić uwagę na to aby jedne rośliny nie odbierały drugim światła, lecz przeciwnie, wzajemnie sobie w tym względzie pomagały. Dlatego też dobrze jest uprawiać rośliny o łodygach wiotkich (groch, wyka, soczewica) w mieszance z takimi, które mają łodygi sztywne i proste (zboża, bobik). Najodpowiedniejszymi są mieszanki roślin strączkowych z roślinami trawiastymi, wzajemnie bowiem nie przeszkadzają sobie w korzystaniu z promieni świetlnych.