Odżywianie rośli cz. 19

Kierunek siewu winien być taki, aby dał możność jak najlepszego wyzyskania, światła słonecznego, osiągniemy to przez skierowanie rządów od północy — na południe. Tym też, między innymi, tłumaczy się to, że, wybierając miejsce pod sad, zawsze staramy się umieścić go, o ile to możliwe, na pochyłościach, skierowanych ku południowi lub południo zachodowi.

Wczesny siew (w miarę możności) daje możność lepszego wyzyskania okresu, przez który trwa przyswajanie, a więc zwiększa produkcyjność rośliny. Dlatego też, zarówno na wiosnę jak i jesienią, należy przystąpić do siewu jak najrychlej, o ile pozwalają na to na wiosnę warunki klimatyczne, meteorologiczne i norma wilgotności gruntu, na jesieni zaś — w czas dokonane roboty polne.

Przy siewie płytkim rośliny wschodzą wcześniej i szybciej rozwijają większą powierzchnię liści, niż przy siewie głębokim, a zatem siać należy możliwie płytko. Siew roślin w rozsadnikach (inspektach) również ma na celu lepsze wykorzystanie czasu rozwoju.

Proces przyswajania odbywa się głównie w liściach, im większa zatem będzie sumaryczna powierzchnia liści tym intensywniejszym będzie przyswajanie i tym większa produkcja mączki, cukru i innych substancyj, o które właśnie nam chodzi. Dlatego też wszystko to, co może zmniejszyć powierzchnię asymilacyjną, jest szkodliwym. Grad, choroby liści itp. są to to czynniki ujemnie wpływające na asyrnilację. Rolnik, czy ogrodnik, winien walczyć wszelkimi dostępnymi i znanymi sposobami z grzybkami pasożytami i szkodnikami, niszczącymi liście i łodygi.