Odżywianie rośli cz. 2

Rolnik, czy ogrodnik, winien być dobrze obeznany z potrzebami pokarmowymi roślin przezeń uprawianych, od umiejętnego bowiem zaspokojenia tych potrzeb, w pierwszym rzędzie, zależy dobry rozwój rośliny, a więc zarówno jakość, jak i ilość plonu, jaki może ona wydać, czy to pod postacią ziarna, masy zielonej, korzeni, kłębów, czy owoców.

Chemiczny skład ciała rośliny.

Jedną z metod, dających nam możność odpowiedzi na pytanie, jakich materiałów pokarmowych potrzebuje roślina, jest poznanie chemicznego składu jej ciała.

Gdybyśmy zważyli świeżą roślinę, nprzkł. Krzak żyta wraz z podziemnymi jego częściami, a następnie dokładnie wysuszyli w temperaturze 100 – 110 stopni Celsiusza do stałej wagi, przekonalibyśmy się, że ważyć ona wtedy będzie zaledwie połową tego, co w stanie świeżym. Jasnym jest, że strata na wadze wynikła tu wskutek wyparowania podczas suszenia zawartej w roślinie wody.

Woda stanowi, przeciątnie, około 50% wagi całej rośliny.

Naturalnie, ilość zawartej w roślinie wody waha się w dość szerokich granicach, a to zależnie: 1) Od charakteru samej rośliny. Npczkł. rośliny o konsystencji z natury bardziej soczystej mają więcej wody, niż rośliny o budowie bardziej jędrnej. 2) Od okresu, w jakim badamy roślinę. Rośliny młode, o łodygach delikatnych, soczystych, zawierają więcej wody, niż rośliny starsze, o łodygach słomiastych lub zdrzewiałych.