Odżywianie rośli cz. 3

Rozmieszczenie wody w roślinie także nie jest równomiernym. Najwięcej wody zawierają jeszcze rosnące organy, zwłaszcza liście i łodygi, a także soczyste owoce. Najmniej — nasiona, i to tym mniej, im bliższe są dojrzenia.

To, co pozostaje po dokładnym usunięciu wody z rośliny przez wysuszenie, nazywa się suchą masą rośliny. Jeśli tę suchą pozostałość zapalimy, to przekonamy się, że część tylko jej ulegnie spaleniu i ulotni się w postaci gazów, część zaś pozostanie niespaloną pod postacią popiołu.

Spaleniu uległy składniki organiczne ciała rośliny, substancję nie palną – popiół – stanowią składniki mineralne ciała rośliny.

A zatem sucha masa rośliny składa się z palnych składników organicznych i niepalnych — mineralnych.

Wypadki, w których % zawartość substancyj mineralnych dorównuje % zawartości substancji organicznych, należą do nielicznych wyjątków.

W skład palnych, organicznych, części rośliny wchodzą następujące pierwiastki chemiczne: węgiel (w stosunku około 50%), wodór, tlen i azot (a także siarka i fosfor, pozostające w popiele).