Odżywianie rośli cz. 4

Popiół, tj. mineralne części rośliny, składają stale następujące pierwiastki: fosfór (P), potas (K), siarka (S) wapń (Ca), magnez (Mg), żelazo (Fe) sód (Na), Chlor (Cl), krzem (Si), mangan (Mn)).

Ogółem przeto stale w roślinie występujących pierwiastków mamy 14. Poza nimi w popiele różnych roślin spotkać można i wszelkie inne pierwiastki chemiczne, należą one jednak do przypadkowych składników ciała rośliny, sporadycznie jedynie występujących.

Sam fakt sporadycznego występowania w popiele roślin niektórych pierwiastków dowodzi, że nie wszystkie te pierwiastki, których obecność w roślinie stwierdza jej rozbiór chemiczny, są do jej ziemia bezwzględnie niezbędne.

Fizjologowie, na zasadzie sztucznej hodowli roślin w środowiskach o dokładnie znanym składzie chemicznym (metoda wodnych kultur), określili te pierwiastki, bez których rozwój prawidłowy rośliny nie jest możliwy. Pierwiastkami tymi są; węgiel, wodór, tlen, azot, siarka, fosfór, potas, wapń, magnez i żelazo, a zatem z 14 stale w roślinie obecnych pierwiastków bezwzględnie potrzebnymi do jej życia są 10 wymienionych, pozostałe 4 — sód, chlor, krzem i mangan nie są niezbędnymi, lecz raczej tylko pożytecznymi dla rośliny i odgrywają w jej życiu rolę drugorzędną.