Odżywianie rośli cz. 5

Komórka roślinna.

Chcąc dokładnie zrozumieć i poznać rolę,jaką odgrywają w roślinie poszczególne pierwiastki, w skład jej ciała wchodzące, musimy przypomnieć sobie zasadnicze wiadomości, jakie daje nam botanika o komórce roślinnej. Z zespołu bowiem komórek, jak wiadomo, składa się organizm roślinny.

Najistotniejszą częścią składową żywej komórki jest zaródź, zwana inaczej protoplazmą, i jądro. W zarodzi i jądrze tkwi istota życia komórki i całej rośliny. Zaródź wraz z jądrem okryte są błonką, nadającą komórce pewien określony kształt i do pewnego stopnia tęgość.

Tylko w bardzo młodych komórkach wnętrze błony komórkowej całkowicie niemal wypełnione jest galaretowatą masą zarodzi z jądrem, w komórkach już dobrze wykształconych, obok zarodzi i jądra, znajduje się jeszcze wodnista ciecz, zwana sokiem komórkowym.

A zatem: zaródź, jądro, błona komórkowa i sok komórkowy są częściami składowymi każdej żywej komórki roślinnej, te więc pierwiastki, z których wymienione części składowe komórki roślinnej są zbudowane, odgrywają w jej życiu rolę pierwszorzędną.