Odżywianie rośli cz. 6

Zaródź jest to półpłynna, galaretowata i ziarnista masa, składająca się z wody i stałych substancyj,z których najgłówniejszą jest białko. Białkiem zaś nazywamy organiczny związek chemiczny, będący połączeniem węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki.

Jądro, które, na równi z zarodzią, stanowi najistotniejszą część składową komórki, zbudowane jest także z substancyj białkowych, w skład których jednak, obok węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki, wchodzi także fosfór.

Błona komórkowa, zależnie od charakteru komórki oraz czynności, jaką dana komórka pełni w roślinie, miewa skład chemiczny różnolity. Zawsze jednak podstawowym związkiem jest in błonnik, zwany także celulozą. Błonnik jest to związek organiczny, należący do grupy tz. węglowodanów.

Węglowodanami nazywają się w chemii organicznej związki, składające się z trzech pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu, przy czym stosunek między ilością atomów wodoru i tlenu w cząsteczce węglowodanu jest taki sam jak w wodzie (H2O), tj. na każde 2 atomy wodoru przypada 1 atom tlenu. Węglowodan zatem jest jak gdyby chemicznym związkiem węgla z pewną ilością cząsteczek wody.