Odżywianie rośli cz. 7

Jak widzimy, błonnik i inne węglowodany nie zawierają w sobie azotu, należą zatem do tz. bez azotowych materyj organicznych rośliny.

Oprócz błonnika w skład błony komórkowej wchodzić mogą i inne związki organiczne, dzięki którym błona komórkowa nabiera specjalnych własności. Nprzkł. w skład błon komórkowych skorkowaciałych, z których zbudowana jest nprzkł. powierzchnia kory drzew, wchodzi związek organiczny, zwany suberyną w skład błon komórek, tworzących t. z. drewno, włókna — wchodzi lignina.

Często błona komórkowa przesycona bywa związkami mineralnymi, zwłaszcza krzemionką, nprzkł. w słomie zbóż.

Sok komórkowy składa się z wody, w której rozpuszczone są różne związki, stanowiące głównie materiał odżywczy komórki. Pierwsze miejsce zajmują tu różne gatunki cukrów, jak cukier trzcinowy w komórkach buraków, cukier gronowy lub owocowy w komórkach dojrzałych owoców cukier słodowy w kiełkujących nasionach. Cukry są, podobnie, jak błonnik, węglowodanami, różnią się od tego ostatniego jednak rozpuszczalnością w wodzie.