Odżywianie rośli cz. 8

Oprócz cukru w soku komórkowym znajdują się jeszcze inne związki organiczne jak nprzkł. intilina, węgłowodan zbliżony do celulozy tylko rozpuszczalny w wodzie; kwasy organiczne, które składają się, również jak węglowadany, z węgła, wodoru i tlenu tylko w odmiennym stosunku i innym wzajemnym układzie; substancje białkowe, wreszcie barwniki, gumy, w pewnej, nieznacznej ilości, sole mineralne, jak nprzkł. saletra i inne.

Oprócz związków wymienionych, tworzących podstawową materię, z której zbudowane są zasadnicze części składowe komórki, występują w komórkach jeszcze inne substancje, które, aczkolwiek nie są zasadniczymi składnikami komórki, to jednak w jej życiu i w życiu całej rośliny odgrywają bardzo ważną rolę.

W pierwszym rzędzie należą tutaj: krochmal (mączka) i tłuszcze.

Krochmal występuje w roślinie w postaci ziarn, często wypełniających całkowicie niemal komórkę roślinną, jak to ma miejsce nprzkł. w nasionach zbóż, w kłębach ziemniaka,  odgrywa tu on rolę materiału zapasowego.

Krochmal jest węglowodanem. Nie rozpuszcza się on w wodzie, lecz pęczniejąc tworzy zawiesinę – klajster.