Odżywianie rośli cz. 9

Tłuszcze występują w postaci kropel w zarodzi komórkowej, zwłaszcza w nasionach roślin oleistych. Są to związki organiczne, składające się z węgła, wodoru i tlenu, tworzące jednak oddzielną grupę pod względem chemicznym. W roślinie odgrywają one, podobnie jak i mączka, rolę materiału zapasowego.

Znaczenie poszczególnych pierwiastków w życiu rośliny.

Z zestawienia związków, wchodzących w skład poszczególnych składowych części komórki, wynika, że związki organiczne, zarówno pod względem ilości jak i znaczenia, mają tu bezwzględną przewagę nad związkami mineralnymi. To też za podstawowe uważać należy te pierwiastki, które w skład związków organicznych wchodzą. Pierwiastkami tymi są przede wszystkim węgiel, wodór i tlen. Z nich składają się cukry, mączka, błonnik i tłuszcze. Poza tym azot, siarka i fosfór, które, obok węgla, wodoru i tlenu, wchodzą w skład ciał białkowych.

A zatem węgiel, wodór, tlen, azot, siarka i fosfor są to pierwiastki, stanowiące podstawowy materiał, z którego zbudowane jest ciało rośliny, stąd też znaczenie ich dla życia roślin ma charakter pierwszorzędny.