Opis nawozów cz. 2

To też zgoła błędnym jest twierdzenie, że jakaś roślina, czy grupa roślin kontentować się może wyłącznie wapnem, fałszywą jest rada, że krew bydlęca, która w swym składzie zawiera wyłącznie niemal jeden tylko składnik pokarmowy – azot, lub też popiół, dostarczający roślinie wyłącznie potasu – mogą być nawozami uniwersalnymi.

Inna sprawa, że pewne rośliny, lub też w pewnych okresach swego życia, potrzebują więcej tego lub owego składnika pokarmowego lub, że dany gatunek ziemi jest w ten lub ów składnik pokarmowy bogatszy i wskutek tego można go mniej lub zgoła ziemi nie dodawać. Z tym przy układaniu „menu“ nawozowego liczyć się należy, lecz reguła pozostaje regułą: azot, fosfor, potas i wapno muszą się w roli znajdować i żadnego z nich nawet przez nadmiar innego zastąpić nie można.

Do zaspokojenia potrzeb nawozowych rośliny służą właśnie nawozy. Są one różne: pełne gdy zawierają wszystkie składniki pokarmowe, lub niepełne, gdy w skład ich wchodzą tylko niektóre i dlatego, chcąc umiejętnie niemi manipulować, chcąc wiedzieć, czym i pod co nawozić, należy mieć o tych nawozach pewne pojęcie, poznać ich właściwości, a przede wszystkim ich jakość pokarmową. O tych właśnie sprawach pomówimy.