Co to jest rola cz. 1

Na co stworzona jest ziemia i ten cały wielki świat, który naokoło nas jest, tego nikt i nigdy wytłumaczyć nie potrafi, bo to jest taka sama wielka Boska tajemnica, jakich jest całe tysiące. Człowiekowi zaś przeznaczone i dozwolone zostało, aby tych Boskich tajemnic dociekał i to zrozumiał, co Bóg człowiekowi zrozumieć pozwolił.

I na to dany jest właśnie człowiekowi rozum, bez którego przepadłby marnie w tym ogromnym mnóstwie Boskiego stworzenia, bo w nim człowiek jest prawie najsłabszy. Jest najsłabszy, ale za to najważniejszy i ma ciekawość do zrozumienia tego wszystkiego, co się koło niego dzieje.

Z tej zaś ciekawości wyszło to, że człowiek sobie powynajdywał różne sposoby, którymi siły natury pod swoje panowanie zagarnął i służyć im kazał. Woda musi mu wielkie koła w fabrykach obracać a łąki poprawiać; ogień mu rudę na żelazo przetapia, a strawę zdrową gotuje; siła wiatru okręty na morzu prowadzi i zboże na chleb miele, a ziemia, ta nasza matka rodzicielka i żywicielka, daje mu żelazo, węgiel, miedź, srebrem i złotem go bogaci, a słuchać go musi i rodzić nie dzikie chwasty i zdradliwe nieraz zielska, ale takie zboża i trawy, jakie się człowiekowi siać i zbierać spodoba.