Co to jest rola cz. 10

O tym, że takie wodą osadzone skały pokrywają ziemską skorupę, łatwo się dzisiaj przekonać na rozmaitych ziemnych urwiskach, kopalniach i łomach kamienia, na których wyraźnie widać te różne warstwy, czyli pokłady piaskowców, wapniaków, iłów i różnych podobnych skał, które całą kulę ziemską pokryły. Dajemy tu rysunek, na którym widać doskonale, jak takie pokłady skorupy ziemskiej się uwarstwowały. Dolina, przedstawiona na tym rysunku, istnieje rzeczywiście w Szwajcarii. Tutaj przy osadzaniu tych pokładów pracowała woda. Z niej wszystkie te skały się osadziły.

O tym, że w środku ziemi ogier! jest wieczny i że dobywał się na wierzch, także przekonać się łatwo, bo i dziś to samo się dzieje. Jest na ziemi w naszych czasach około 270 takich gór, zwanych wulkanami, w których ogień ziemski przewiercił sobie kratery, to jest takie kanały, jak w naszych kominach, i wybucha z nich od czasu do czasu z wielkim rozmachem. Zasypuje przy tym okoliczne ziemie popiołami, zaciemniając niebo parą, dymem i różnymi gazami, a oprócz tego toczy z krateru lub z porozpękanych boków góry rozpaloną, żarzącą ciekłą posokę, która ścieka, tężeje, czernieje i na skałę się zamienia. Ognista ta posoka lawą się nazywa.