Co to jest rola cz. 11

We Włoszech,  w kraju na południe od nas leżącym, w którym Ojciec Święty mieszka, jest taka jedna góra, Wezuwjuszem zwana. O tern, że w środku ziemi dzisiaj jest jeszcze ogień wielki, przekonań się można także i z tego, że w ziemi, im głębiej, tym cieplej. Górnicy, to jest ci kopacze, którzy z ziemi dobywają sól, rudę, węgiel kamienny, miedź, srebro, naftę i wiele różnych innych, potrzebnych człowiekowi minerałów, żeby się przekonać, czy w tym a tym miejscu jest coś takiego, co by się dobywać opłacało, wiercą w ziemi głębokie dziury. Są znowu takie narzędzia, termometrami zwane, którymi ciepło mierzyć można na stopnie.

Na przykład w żniwa, gdy jest bardzo gorąco, to termometr pokazuje około 30 stopni ciepła. Otóż przekonali się ludzie za pomocą tych termometrów, że na każde 50 łokci głębokości przybywa jeden stopień ciepła. W tych czasach na Śląsku, który graniczy z Będzińskim powiatem naszego Królestwa Polskiego, wywiercono najgłębszą do dziś dnia dziurę w ziemi, przeszło na 2 wiorsty głęboką i przekonano się, że jest tam 69 stopni ciepła.