Co to jest rola cz. 12

Gdyby ludzie potrafili wywiercić dziurę na 30 wiorst głęboką, byłoby wtedy 1000 stopni ciepła, czyli że jeszcze głębiej, przy coraz większym gorącu, wszelkie skały muszą być roztopione, bo niema kamienia, który by w takim żarze utrzymać się potrafił.

Skąd się wzięły góry na ziemi?

Gdy bednarz obręczą klepki w beczce do siebie dociska, to one tak się jedna do drugiej dołożą, że kropla wody między niemi nie przesączy. Ale gdyby zaczął dalej obręcz dociągać, to się klepki zwichrują, pozachodzą jedne na drugie, w bok wystrzelą lub w środek się wgniotą. Podobna rzecz na ziemi się stała. Ziemia, stygnąc, kurczyła się. Skały, z których się ziemska skorupa składała, przez to kurczenie ściskały jedna drugą, jak cegły w sklepieniu, jak klepki w beczce. O ile bardziej skorupa ziemi, od środka stygnąc, grubiała, a po wierzchu wodnymi osadami narastała, o tyle to ściskanie skał między sobą coraz było tęższym. Doszło nareszcie do tego, że ziemskie sklepienie takiego naporu wytrzymać nie mogło i niektóre skały w górę wysadzone zostały, jak w owej beczce, inne zaś głęboko się zapadły.