Co to jest rola cz. 2

I tu my, rolnicy, prawdziwymi dopiero jesteśmy królami na ziemi! myśmy jej prawdziwi panowie! i, trochę to na kpiny wygląda, ale trzeba powiedzieć, że gdyby nie ci, którzy tę ziemię poznali, różne nad nią sposoby panowania zrozumieli i sprawić ją umieją, toby ludzie z głodu marli, bo by im chleba nie stało. Może więc być komu wszystko jedno, ale nam rolnikom nie może być wszystko jedno: wiedzieć czy nie wiedzieć, skąd się wzięła rola, na której my takimi jesteśmy panami. Ona jest przecież fundamentem, na którym ręka Boża ten cały nasz ziemski świat budowała, na niej wszelki zwierz rodzi się i żyje, ją drzewa, i zboża, i trawy, i kwiaty od letniej spiekoty zasłaniają, w niej są te wszystkie skarby schowane, bez których człowiek by nad nią panować nie zdołał, z niej się wzięły morza, rzeki, chmury i błyskawice. Na niej nasi się rodzili ojcowie i dziadowie, ona żywić będzie dzieci nasze i wnuki, w niej nasze kości złożymy. Ciekawe jest więc wiedzieć, czy ją Bóg z samego początku taką, jaką jest dziś, stworzył, czy też ona jest inną dziś, niż przed lat tysiącami?