Co to jest rola cz. 3

Ciekawe jest wiedzieć, dlaczego w jednym miejscu jest czarna, tłusta, bogata, bujnym zbożem i kwieciem porosła, człowiekowi uległa a oczy radująca; a znowu gdzie indziej od piasku zbielała, bez trawki i bez drzewa, wygląda, aż strach patrzeć, jakby życie gdzieś hen, daleko i głęboko uciekło, a została tylko biała, piaszczysta martwica, szczerząca zczerniałe kamienie, jakby nadpróchniałe zęby.

Czytałem ja różne mądrych ludzi o tym opowiadania i czego się od nich dowiedziałem, chcę wam tu wypisać. Nie będzie to żadna o królach i zbójach gawęda, kto więc tylko w takich bajach się lubuje, niech tej książki nie czyta. Ale, kto ciekaw, jakie to wielkie rzeczy wtedy się na święcie działy, kiedy na nim nie tylko ludzi ani zwierząt, ale najbiedniejszego nawet robaczka nie było,  kto ciekaw, jakim sposobem Bóg tę przepiękną swoją ziemię budował i jak ją doprawiał, aby taką była, jaką ją dzisiaj widzimy,  kto ciekaw, jak Bóg te Swoje przerozmaite inwentarze na niej zaprowadził i Swoje wielkie gospodarstwo rozpoczynał, a w ostatku człowieka na nim ustanowił – ten niech czyta.