Co to jest rola cz. 4

Mądrzy ludzie piszą, że to tak było: Dawniej, dawniej, przed tysiącami tysięcy lat, cała masa, z której się składa słońce i takie wszystkie światy niebieskie, jak nasza ziemia, to była jedna wielka kula, tak rozpalona, że w niej nie tylko wszystko było stopione, ale od wielkiego żaru, na gaz, czyli na parę zamienione.

Tak uczy mądry bardzo człowiek, Laplas, który żył 150 lat temu. Mówi on dalej, że ta kula, obracając się już wtedy tak samo, jak i dzisiaj się obracają wszystkie światy niebieskie, po trochu stygła. Z gazu robi się zaczęła ciekła masa, tak, jak z pary robi się woda; potem z masy ciekłej robiła się masa miękka, jak ciasto; a ta nareszcie, po tysiącach lat, zakrzepła wierzchem i przybrała na siebie twardą jak kamień powłokę.

Uczą nas wprawdzie w kościele, że było siedem dni stworzenia. Ale co to znaczy dzień stworzenia? Człowiek mały i słaby wszystko, co w święcie się dzieje, po ludzku, według słabych sił swoich rozumie, szacuje i mierzy, i dlatego dzień stworzenia z dniem ludzkiej pracy równa.