Co to jest rola cz. 5

Dnie stworzenia — to ogromnie wielkie kawały czasu, których wielkości zrozumień nie można, a jakże je tu dopiero rachować i mierzyć! Nie można dniami i godzinami mierzyć czasu Bożej prac, tak samo, jak nie można siłą ludzkiej ręki mierzyć siłę Bożej Wszechpotęgi, która światy po niebie rozrzuca i toczy.

Każdy z nas wie dobrze, że gdy się jedzie wozem po błocie i błoto do obręczy przylega, a ruszyć wtedy końmi dobrego kłusa, to się te przylgnięte do koła kawałki błota odrywają i zdała odlatują. Bo gdy się koło prędko obraca, to od osi, od środka koła, idzie ku obręczy siła, która się dlatego odśrodkową nazywa. Siła ta nie tylko błoto, ale i obręcz, i dzwona od środka w świat odpycha i, gdyby obręcz nie trzymała, a jeszcze dzwona słabo były nasadzone, to by je ona także na wszystkie strony porozciskiwała. Otóż w tym czasie, kiedy owa rozpalona kula stygnąć zaczynała, odrywały się od niej przez taką samą, jak u tego koła, siłę odśrodkową, oddzielne części.

Części te osobno już, na swój sposób, obracać się musiały, osobno stygnąć poczęły i osobne mniejsze kule ogniste z nich się porobiły. Jedną taką mniejszą ognistą kulą, która się od owej wielkiej ognistej kuli oderwała przed lat tysiącami, była ta, którą Bóg nam na mieszkanie przeznaczył, a którą ziemią nazywamy.