Co to jest rola cz. 9

Tym sposobem pokryły ziemię stygnące, z ognia ziemskiego zrodzone, skały, które, że z wnętrza ziemi wybuchnęły, wybuchowymi się nazywają. Tutaj więc majstrem był ogień. Woda, zalewająca wtedy całą prawie kulę ziemską, na swój znowu sposób skorupę ziemską skałami pokrywała. Dopókąd była gorąca, jak to wyżej było powiedziane, rozpuszczała w sobie rozmaite materie, z których się skorupa ziemska składała. Gdy jednak stygła, rozpuszczone te materie zaczęły tężeć i na skorupie ziemskiej osiadać. Oprócz tego woda darła te pierwsze skały, tak, jak dzisiaj rwie ziemię po każdym deszczu, i mełła je na miał skalny, który się w miejscach niskich warstwami do wagi osadzał. Te osady rozpuszczonego lub roztartego miału kładły się jedne na drugich. Najstarsze, dolne warstwy muszą na sobie dźwigać te, które się później na nich ułożyły; na tych zaś, nowszych, układają się jeszcze młodsze i tym sposobem przybywa warstw i ciężaru, od którego te drobne miały i piaski na kamienie się pozamieniały i porobiły się z nich skały, osadowymi zwane.